Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 10 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1, N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 10

Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội                          

                

 Ngày 02/10/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 7509/2017/CV-CEO ngày 25/10/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng đăng ký mua bán nhà NOXH đợt 10 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22/8/2017 đến ngày 22/9/2017 theo Văn bản số 4108/2017/TB-CEO ngày 11/8/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O).

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị,Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 14 khách hàng đăng ký đợt 10 Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội do Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O báo cáo tại Văn bản số 7509/2017/CV-CEO 25/10/2017 để đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

Tổng số lượng căn hộ mở bán Đợt 10: 251 căn bán và 86 căn thuê

Số lượng khách hàng đăng ký mua: 14 hồ sơ ( 01 hồ sơ tương đương với 01 căn hộ)

Số lượng khách hàng đăng ký thuê: 0 hồ sơ.

 ( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

          Giá căn hộ (Chủ đầu tư tạm tính):

Giá căn hộ bán:   9.960.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT+ 2% Phí bảo trì)

Giá căn hộ cho thuê: 48.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT+ Phí bảo trì).


Tin cùng chuyên mục
; ;