Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1Lô đất số 5.B2, tại Khu nhà ở xã hội , nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1

Lô đất số 5.B2, tại Khu nhà ở xã hội , nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

 

         Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 03/2018/CV-TL ngày 10/01/2018 của Công ty TNHH Thăng Long báo cáo Sở Xây dựng kết quả tiếp nhận và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà NOXH đợt 01 tại Lô đất số 5.B2, tại Khu nhà ở xã hội , nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/12/2017 đến ngày 10/01/2018 theo Văn bản số 01/2017/CV-TL ngày 29/11/2017 của Công ty TNHH Thăng Long).

       Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 43 khách hàng dự kiến ký hợp đồng đợt 01 Lô đất số 5.B2, tại Khu nhà ở xã hội , nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Thăng Long báo cáo tại Văn bản số 03/2018/CV-TL ngày 10/01/2018 và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;