Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tòa CT4 Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 3 tòa CT4

tại Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm

 

       Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát - là Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm đã thực hiện thông báo lên Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 3 tòa CT4 tại điểm công nghiệp sạch Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội, Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 08/02/2017 đến ngày 08/03/2017

Ngày 21/03/2017 Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 72/2017/KD-HP ngày 15/03/2017 báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng đăng ký mua bán nhà NOXH đợt 3 tòa CT4 dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 3 tòa CT4 của dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm tại Văn bản số 72/2017/KD-HP ngày 15/03/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán đợt 3: 210 căn

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua: 141 hồ sơ .

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ  dự kiến còn lại đợt 1: 69 căn = 210 căn - 141 căn

***Giá bán, cho thuê NOXH tạm tính : ( Theo văn bản số 1149/UBND-XDGT  của UBND Thành phố Hà Nội ngày 01/03/2016):

- Giá bán nhà ở xã hội (tạm tính) là: 13.619.144 đồng/m2 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT và 2%  phí bảo trì).

***Lưu ý : Chủ đầu tư tự kiểm tra rà soát hồ sơ đảm bảo đối tượng đúng qui định, giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại dự án phải được thẩm duyệt theo đúng trình tự qui định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, trước khi ký kết Hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng; tuân thủ qui định hiện hành; thực hiện theo đúng văn bản số 7082/SXD-PTN ngày 17/8/2016( đã đăng trên Website của Sở Xây dựng)./.


Tin cùng chuyên mục
; ;