Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ sỹ quan thuộc Tổng cục II- Bộ Quốc Phòng

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ sỹ quan thuộc Tổng cục II- Bộ Quốc Phòng tại thôn Lai Xá - Xã Kim Chung- huyện Hoài Đức Hà Nội

 

      Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 51/BC-SBĐS ngày 29/01/2018của Công ty TNHH Một thành viên ứng dụng công nghệ mới và du lịch (NEWTATCO) về  danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1Dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ sỹ quan thuộc Tổng cục II- Bộ Quốc Phòng tại thôn Lai Xá - Xã Kim Chung- huyện Hoài Đức Hà Nội.

      Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị đã kiểm tra Danh sách khách hàng hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1của Dự án tại Văn bản số 51/BC-SBĐS ngày 29/01/2018của Công ty TNHH Một thành viên ứng dụng công nghệ mới và du lịch (NEWTATCO) và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;