Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 12 tại dự án Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Gardent

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 12 Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Gardent, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1002/2018/CV-CEO  ngày 10/02/2018 của Công tyCông ty Cổ phần tập đoàn CEO về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 12Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Gardent

 Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị đã kiểm tra Danh sách khách hàng hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 12của Dự án tạiVăn bản số 1002/2018/CV-CEO  ngày 10/02/2018 của Công tyCông ty Cổ phần tập đoàn CEO) và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;