Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 4 tại dự ándự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm- phường Phú lãm - quận Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 4tòa CT5 dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm- phường Phú lãm - quận Hà Đông -  thành phố Hà Nội

                 

     Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 169/HP-KD ngày 12/4/2018 củaCông ty cổ phần đầu tư Hải Phát về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Đợt 4 tòa CT5 dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm- phường Phú lãm - quận Hà Đông -  thành phố Hà Nội.

      Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra Danh sách khách hàng hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1của Dự án tại Văn bản số số 169/HP-KD ngày 12/4/2018 của Công ty cổ phần đầu tư Hải Phátvà không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;