Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội đợt 5 tòa OXH2 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 tòa OXH2 tại dự án  nhà ở xã hội Kiến Hưng tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông.             

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 27/2018/CV-KH ngày 17/4/2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội đợt 5 tòa OXH2  dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

 Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua và thuê nhà ở xã hội đợt 5 tòa OXH2 dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội tại Văn bản số 27/2017/CV-KH ngày 17/4/2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;