Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 4 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 4 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

                  

      Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 38/2018/CV-ĐT ngày 30/01/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS về việc thông báo Danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 4 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

      Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị đã kiểm tra Danh sách khách hàng đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 4 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội tại Văn bản số 30/2018/CV-ĐT ngày 30/01/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;