Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 11 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1,N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 11

Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

            

            Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 0401/2018/CV-CEO ngày 11/01/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà NOXH đợt 11 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/10/2017 đến ngày 30/11/2018 theo Văn bản số 5310/2017/TB-CEO ngày 26/10/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O).

       Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 21 khách hàng đăng ký đợt 11 Dự án Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội do Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O báo cáo tại Văn bản số 0401/2018/CV-CEO ngày 11/01/2018 và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;