Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 12 tại Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1,N3, KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

THÔNG BÁO  

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 12 tại Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội.

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 0804/2018/CV-CEO ngày 6/4/2018 của Công ty Cổ phần tập đoàn CEO về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Đợt 12 thuộc Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Trước khi thực hiện việc ký Hợp đồng mua bán đợt 12, Công ty Cổ phần tập đoàn CEO đã có Văn bản báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng. Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

 (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;