Banner chinh (tet)

Thông báo danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 13 tại Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden

THÔNG BÁO 

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 13 tại Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội.

                              

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 0207/2018/CV-CEO ngày 4/7/2018 của Công ty Cổ phần tập đoàn CEO về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Đợt 13 thuộc Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden, tại Lô đất có ký hiệu CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 27 khách hàng ký hợp đồng mua  nhà ở xã hội đợt 13 Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden theo báo cáo của Công ty Cổ phần tập đoàn CEO tại Văn bản số 2405/2018/CV-CEO  ngày 22/5/2018 và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;