Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

      Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 315/2017/CV-ĐT ngày 19/9/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS về việc thông báo Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

      Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hố trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội tại Văn bản số 315/2017/CV-ĐT ngày 19/9/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và không bị trùng.

      (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;