Banner chinh (tet)

Thông báo danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 toà CT4 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 toà CT4 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội

                                 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 193A/HP-KD  ngày 28/4/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Đợt 5 toà CT4 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 08 khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 5 toà CT4 Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Văn bản số 193A/HP-KD ngày 28/4/2018 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;