Banner chinh (tet)

Thông báo điều chỉnh thông tin khách hàng ký hợp đồng mua nhà thuộc Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long đợt 3 Tòa A1 ngày 18/7/2016

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông tin khách hàng ký hợp đồng mua nhà thuộc Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long đợt 3 Tòa A1 ngày 18/7/2016.

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số79/CV-BKTL ngày 24/7/2018 của Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long về việc chỉnh sửa thông tin về nhân thân (từ Phan Như Thành) thành Phạm Như Thành trong bảng danh sách đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long đã được Sở Xây dựng công bố kết quả tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội đợt 3 Tòa A1 đăng ngày 18/7/2016.

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh thay đổi thông tin khách hàng (Phan Như Thành) thành Phạm Như Thành  theo đề nghị của Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long./.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;