Banner chính

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 1 tòa CT4 dự án Đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã kim Chung, huyện Đông Anh

THÔNG BÁO

XIN GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỢT 1

tại dự án Đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội                       

        

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 707/HANDICO-VIGLACERA ngày 06/04/2020 của Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Xin gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 1 tòa CT4 dự án Đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Đợt 1 – Tòa CT4), như sau:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP.

3. Địa điểm xây dựng: trên ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4. Diện tích ô đất: Tổng cộng 36.964 m2, trong đó:

  - Diện tích ô đất CT3: 25.205 m2;

  - Diện tích ô đất CT4: 11.759 m2.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.

6. Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích :                      36.964 m2.

 - Quy mô dân số :                   5.429 người.

 - Tổng số căn hộ khoảng:       1.588 căn.

 - Dự án xây dựng trên 02 ô đất bao gồm CT3, CT4 với các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như sau :

Ký hiệu

Chức năng

DT đất (m2)

DTXD

(m2)

DT sàn XD

(m2)

MĐXD

(%)

TC (tầng)

HSSDĐ (lần)

Dân số (người)

CT3

Nhà ở xã hội

25.205

21.299

109.410,2

33,78

12

3,72

3.902

 

Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe

 

 

44.420,6

 

 

 

 

 

Diện tích sàn nhà ở

 

 

64.989,6

 

 

 

 

CT4

Nhà ở xã hội

11.759

9.635,4

44.368,7

35,24

12

3,4

1.527

 

Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe

 

 

18.222,7

 

 

 

 

 

Diện tích sàn nhà ở

 

 

26.146,0

 

 

 

 

Hiện nay, Đợt 1 Chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại ô đất CT4 với 01 khối nhà chung cư cao 12 tầng + 01 tum thang và 01 tầng hầm có thang máy, tổng số căn hộ là 484 căn và hệ thống sân vườn ngoài nhà. Có chỉ tiêu thiết kế như sau:

+ Diện tích ô đất:                                          11.759,0 m2.

+ Diện tích xây dựng:                                    9.635,4 m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng:            44.368,7 m2 (bao gồm diện tích tầng tum và tầng hầm).

+ Mật độ xây dựng:                                    35,24%.

+ Tầng cao:                                                   12 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:                                   3,4 lần.

+ Loại, cấp công trình: Công trình nhà ở chung cư cao tầng, cấp I.

+ Dự án nhóm B.

+ Tổng mức đầu tư công trình trên ô đất CT4 : Khoảng 343,6 tỷ đồng.

+ Tổng mức đầu tư toàn dự án (bao gồm công trình trên ô đất CT3,CT4): 1.233,7 tỷ đồng.

+ Số lượng căn hộ: 484 căn.

Chức năng các tầng như sau:

- Tầng hầm: diện tích sàn xây dựng khoảng 4.537m2, cao 3,4m; chức năng chính: để xe, kĩ thuật.

- Tầng 1: diện tích sàn xây dựng của khoảng 4.010m2, cao 3,6m; chức năng chính: sảnh, không gian để xe, dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng.

- Tầng 2 đến tầng 4: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 3.924m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

- Tầng 5: diện tích sàn xây dựng khoảng 3.961m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở, sân vườn.

- Tầng 6: diện tích sàn xây dựng khoảng 3.200m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

- Tầng 7 đến tầng 9: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 3.669m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

- Tầng 10 đến tầng 12: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 1.847m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

- Tum thang: diện tích xây dựng khoảng 338m2, cao 4,2m.

(Quy mô dự án tuân thủ theo:Quyết định chủ trương đầu tư số 7407/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 3264/QĐ-HĐTV,HĐQT ngày 17/08/2018 của TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và TCT Viglacera – CTCP về việc Phê duyệt Dự án đầu tư; Giấy Cấp phép xây dựng số 84/GPXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng Hà Nội; Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 21/03/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung, tại các ô đất CT3, CT4; Chấp thuận bản vẽ phương án kiến trúc sơ bộ của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số: 4272/QHKT-P2 ngày 04/7/2017; số 2029/QHKT-P2-HTKT ngày 11/4/2018 về việc bổ sung chỗ đỗ xe cho công trình tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội và một số văn bản pháp lý khác có liên quan)

7. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại căn hộ, Số căn hộ triển khai Giai đoạn 1:

7.1. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại căn hộ toàn Dự án:

Tổng số căn hộ: 1.588 căn. Tổng diện tích sàn kinh doanh căn hộ là khoảng 91.722 m2 (100% tổng diện tích sàn nhà ở).

Trong đó:

 • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ bán thương mại: 313 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 18.182,1 (tương đương 24,72% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và tương đương 19,82% tổng diện tích sàn nhà ở toàn dự án).
 • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để bán: 1.015 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 58.224 m2 (tương đương 79,17% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và 63,48% tổng diện tích sàn nhà ở toàn dự án).
 • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê: 260 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 15.315,6 m2 (tương đương 20,83% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và tương đương 16,7% diện tích sàn nhà ở toàn dự án).

7.2. Số căn hộ dự kiến mở bán Giai đoạn 1 tại ô CT4:

- Số căn nhà ở thương mại để bán của nhà CT4: 93 căn hộ (19,76% trên diện tích sàn căn hộ).

- Số căn nhà ở xã hội để bán của nhà CT4: 303 căn hộ (63,79% trên diện tích sàn căn hộ).

- Số căn nhà ở xã hội cho thuê của nhà CT4: 88 căn hộ (16,45% trên diện tích sàn căn hộ).

Lưu ý: Chủ đầu tư Dự án có trách nhiệm bố trí đủ  tỷ lệ diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê tại Dự án theo quy định của trung ương và Thành phố; tự chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật hiện hành. Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng thuê nhà ở khi đã đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và quy định hiện hành.

8. Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Theo hướng dẫn tại:

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc Phát triển và quản lý nhà ở Xã hội.

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc Phát triển và quản lý nhà ở Xã hội.

9. Tiến độ xây dựng, thời gian tiếp nhận hồ sơ và bàn giao căn hộ:

STT

Nội dung

Tiến độ thực hiện

1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 05/03/2020 đến ngày 30/05/2020 (không bao gồm chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

Thời gian tiếp nhận:

- Sáng: từ 8h00 đến 11h30

- Chiều: từ 13h30 đến 17h00

2

Thời gian dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Tháng 05 năm 2020.

3

Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ

Quý IV/2020.

10. Giá nhà ở xã hội theo dự án được duyệt:(Chủ đầu tư tạm tính)

- Giá bán nhà ở xã hội: 13.212.000 VNĐ/m2 (giá bán đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).

- Giá cho thuê nhà ở xã hội: 50.000 VNĐ/m2/tháng (giá cho thuê đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).

- Giá nêu trên là giá dự kiến của Chủ đầu tư. Giá chính thức ký Hợp đồng với Khách hàng là giá nhà ở xã hội được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định của Luật nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định 100/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

11. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký:

- Địa chỉ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tổng công ty Viglacera - CTCP: Tầng 12, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0931.771.888.

+ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội: Phòng Cho thuê nhà - Tầng 3, số 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0981.699.699.

+ Phòng Bán hàng dự án: Tầng 1 tòa CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

12. Thông tin được đăng tải trên:

- Báo Hà Nội mới.

- Website của Sở Xây dựng Hà Nội: www.soxaydung.hanoi.gov.vn   

- Website của Chủ đầu tư: http://www.viglacera.vn

- Website của Chủ đầu tư: http://www.handico.com.vn

Sau khi được đăng tải lên website của Sở Xây dựng Hà Nội việc xin gia hạn  thời gian tiếp nhận hồ sơ đợt 1 công khai trên website của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP sẽ tiếp nhận tiếp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã đợt 1 nhà CT4 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội theo đúng quy định hiện hành pháp luật.

------------------------------------------------------

Sở Xây dựng Hà Nội xin lưu ý một số nội dung liên quan đến việc Mua, Thuê mua và Thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

 • Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất nêu trên.
 • Các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nêu trên: các đối tượng theo qui định tại điều 49 của Luật Nhà ở 2014 và đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo qui định của pháp luật hiện hành về nhà ở.
 • Yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.
 • Các Giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, …vv).
 • Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.
 • Khi nộp hồ sơ đề nghị khách hàng nộp kèm các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức chấm điểm (trường hợp khách hàng không nộp các giấy tờ này thì không tính các điểm ưu tiên theo quy định trong quá trình xét duyệt hồ sơ).
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng qui định, trình tự thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở Xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội ( các điều từ 19 đến 24), thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về qui định hiện hành của Thành phố Hà nội; thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 7082/SXD-PTN ngày 17/8/2016 ( Văn bản này có đăng trên Website của Sở Xây dựng Hà nội)
 • Chủ đầu tư chỉ được huy được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên WEBSITE của Sở xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn)  và tại trang web chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội, không qua các sàn trung gian.
 • Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.
 • Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
 • Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn) 
 • Sở Xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo các nội dung nêu trên để các tổ chức và các nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành ./.

Tin cùng chuyên mục
; ;