Banner chính

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP NHẬN ĐỢT 02 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI Ô ĐẤT CC-1, KHU ĐTM N1, N3 QUỐC OAI

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN ĐỢT 02 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
Dự án: Xây dựng khu nhà ở xã hội.
Địa điểm: Ô đất CC-1, khu đô thị mới N1+N3 Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O là chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại ô đất CC-1 khu đô thị mới thuộc các lô đất N1+N3 Khu đô thị mới Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội với quy mô 432 căn hộ.
Sở Xây dựng đã công bố chính thức tiếp nhận Đợt 2 hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CC-1, khu đô mới N1+N3 Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội từ ngày 16/10/2015 đến hết ngày 31/10/2015.
Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Điều 7 Quyết định số 34/2010/QĐ/TT-BXD ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Sở Xây dựng xin thông báo:
1.     Kết quả khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội:
(giá bán tạm tính 9.960.000 đồng/m2)
Số lượng hồ sơ đăng ký đủ điều kiện: 09 hồ sơ.
2.     Kết quả khách hàng đăng ký thuê nhà ở xã hội:
     (giá cho thuê tạm tính: 48.000 đồng/m2/tháng)
Số lượng hồ sơ đăng ký đủ điều kiện: 0 hồ sơ.
(Danh sách tại phụ lục 1 đính kèm)
 

Tin cùng chuyên mục
; ;