Banner chính

Thông báo Kết quả tiếp nhận đợt 02 hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa nhà A2 Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp nhận đợt 02 hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại

Tòa nhà A2 Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

 

     Dự án: Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

     Tòa nhà: A2       

     Địa điểm: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long là chủ đầu tư Tòa nhà A2 của Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội với quy mô 348 căn hộ.

Ngày 25/11/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 192/2015/CV-BKTL ngày 23/11/2015 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long về việc công bố kết quả tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội đợt 02 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 06/11/2015 đến ngày 21/11/2015.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Sở Xây dựng xin thông báo:

+ Tổng số căn hộ mở bán đợt 02: 297 căn hộ

+ Số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án: 103 hồ sơ (Danh sách tại phụ lục kèm theo)

+ Giá bán tạm tính: 14.017.594 đồng /m2 (chưa bao gồm VAT)

+ Đơn giá cho thuê 1m2 sàn căn hộ dự kiến là: 61.081 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm VAT)


Tin cùng chuyên mục
; ;