Banner chính

Thông báo kết quả tiếp nhận đợt 1 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê CT4 Ô đất N03B-Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN ĐỢT 01 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê

Tòa nhà: CT4

Địa điểm: Ô đất N03B-Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí là chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại ô đất N04 - Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội với quy mô 112 căn hộ.

Ngày 24/4/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 58/CV-THHHDK ngày 23/4/2015 của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí về việc tiếp nhận Đợt 1 hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại tòa nhà CT4 thuộc ô đất N03B – Khu đô thị mới Tứ Hiệp. Từ ngày 04/5/2015 đến ngày 18/5/2015.

Ngày 15/6/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 88/CV-THHHDK ngày 11/6/2015 của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí về việc kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua bán nhà ở xã hội Đợt 01 Dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại tòa nhà CT4  thuộc ô đất N03B – Khu đô thị mới Tứ Hiệp.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và  Điều 7 Quyết định số 34/2010/QĐ/TT-BXD ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Sở Xây dựng xin thông báo:

+ Tổng số căn hộ mở bán Đợt 01: 112 căn hộ

+ Số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án: 24 người (Danh sách tại File Phụ lục đính kèm)

+ Số lượng hồ sơ đăng ký thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án: 0 người

+ Số căn hộ còn lại chưa đăng ký mua : 0 căn hộ

+ Số căn hộ còn lại chưa đăng ký thuê mua : 88 căn hộ

+ Giá bán tạm tính: 12.800.000 VND/m2


Tin cùng chuyên mục
; ;