Banner chính

Thông báo kết quả tiếp nhận đợt 2 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê CT5, CT6 Ô đất N04-Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN ĐỢT 02 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê

Tòa nhà: CT5, CT6

Địa điểm: Ô đất N04-Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí là chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại ô đất N04 - Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội với quy mô 342 căn hộ.

Ngày 15/6/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 89/CV-THHHDK ngày 11/6/2015 của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí về việc kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua bán nhà ở xã hội Đợt 02 Dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại tòa nhà CT5, CT6 thuộc ô đất N04 – Khu đô thị mới Tứ Hiệp.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và  Điều 7 Quyết định số 34/2010/QĐ/TT-BXD ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Sở Xây dựng xin thông báo:

+ Tổng số căn hộ mở bán Đợt 02: 68 căn hộ

+ Số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án: 68 người (Danh sách tại Phụ lục đính kèm)

+ Giá bán tạm tính: 12.800.000 VND/m2


Tin cùng chuyên mục
; ;