Banner chính

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở đợt 5 dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 5 tại ô đất CC-1 thuộc KĐTM

tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group) là chủ đầu tư dự án Xây dựng NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, khu đô thị mới thuộc các lô đất N1 + N3, Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Ngày 18/10/2016, Công ty đã có Công văn số 488/CV-CEO báo cáo Sở Xây dựng bổ sung danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua nhà đợt 5 dự án NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, KĐTM thuộc lô đất N1 + N3 KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Thực hiện theo quy định hiện hành về thông báo đối tượng người mua nhà xã hội đủ điều kiện, để đảm bảo tính công khai và minh bạch đối với các đối tượng mua nhà ở Xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo kết quả tiếp nhận đợt 5 danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua nhà ở xã hội tại Dự án (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

+ Số lượng hồ sơ  ký Hợp đồng: 11 người.

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số căn hộ  còn lại : 306 căn. 


Tin cùng chuyên mục
; ;