Banner chính

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 7 tại ô đất CC-1 thuộc KĐTM tại lô đất N1,N3, KĐT Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

THÔNG BÁO

                          KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 7 tại ô đất CC-1 thuộc KĐTM

tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội.

                                 

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group) là chủ đầu tư dự án Xây dựng NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, khu đô thị mới thuộc các lô đất N1 + N3, Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Ngày 30/11/2016, Công ty đã có Công văn số 536/CV-CEO báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng đăng ký mua NOXH Bamboo Garden đợt 7 dự án NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, KĐTM thuộc lô đất N1 + N3 KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng đăng ký đợt 1 tòa OXH1 của dự án NOXH Kiến Hưng tại Văn bản số 72/2016/CV-KH ngày 13/12/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán: 297 căn

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua: 15 hồ sơ.

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ còn lại : 282 căn = 297 căn - 15 căn

+Giá bán nhà ở xã hội (tạm tính) là : 9.960.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT+ 2% Phí bảo trì)

+Giá cho thuê nhà ở xã hội (tạm tính) là : 48.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT+ Phí bảo trì).


; ;