Banner chính

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội (đợt 2) dự án Khu nhà ở xã hội Ecohome 2 tại ô đất B15-CT3 Khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm, phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN ĐỢT 02 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÃ HỘI ECOHOME 2

Dự án: Khu nhà ở xã hội Ecohome 2.

Địa điểm: Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Ecohome 2 tại Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 258/2015/TĐ-B1 ngày 02/10/2015 của Công ty cổ phần Thương mại Thủ đô về việc kế hoạch hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội đợt 2 – dự án Ecohome 2 tại khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 16/11/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 299A/2015/BC-TĐ ngày 02/11/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô về việc báo cáo danh sách khách hàng đăng ký thuê nhà đợt 2 tại dự án khu nhà ở xã hội Ecohome 2 tại lô đất B15-CT3 khu vực Bắc Cổ Nhuế CHèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thực hiện theo quy định hiện hành,  Sở Xây dựng xin thông báo kết quả Đợt 02 tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội tại Dự án, cụ thể như sau:

+ Tổng số hồ sơ đăng ký thuê: 55 hồ sơ

(Danh sách theo phụ lục kèm theo)

+ Giá cho thuê: 57.190đ/m2/tháng (chưa bao gồm VAT)


Tin cùng chuyên mục
; ;