Banner chính

Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ mua căn hộ tại Dự án Khu nhà ở xã hội ECOHOME 2 tại Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

THÔNG BÁO

Kết quả xét duyệt hồ sơ mua căn hộ tại Dự án Khu nhà ở xã hội ECOHOME 2

tại Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

-      Căn cứ Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

-      Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

   - Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012, Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô đã tổ chức hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội ECOHOME 2 từ ngày 15/3/2015 đến 12/4/2015.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán dự án theo quy định là 659 căn hộ. Sau khi tổng hợp điểm xét duyệt chủ đầu tư đã tổng hợp Danh sách 659 khách hàng được quyền mua căn hộ nhà ở xã hội để bán tại Dự án

Để đảm bảo tính công khai và minh bạch đối với các đối tượng mua nhà thu nhập thấp, Sở Xây dựng Hà Nội công khai Kết quả xét duyệt đối tượng mua nhà thu nhập thấp dự án Nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu B15-CT3, ECOHOME 2 để người dân quan tâm theo dõi.

Lưu ý: Chủ đầu tư chỉ được huy được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng khi công trình có thiết kế đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

(Danh sách chi tiết kết quả xét duyệt theo file đính kèm tại đây).


Tin cùng chuyên mục
; ;