Banner chinh (tet)

Thông báo lịch đối thoại thủ tục hành chính của Sở Xây dựng theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Sở Xây dựng tổ chức buổi đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

- Thời gian: Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30, ngày 26 tháng 11 năm 2020 (thứ năm).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 18 - Sở Xây dựng Hà Nội – 258 Võ Chí Công

 


Tin cùng chuyên mục
; ;