Banner chính

Thông báo lịch đối thoại Thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 20/6/2019, Sở Xây dựng đã đăng ký với Văn phòng UBND thành phố về lịch đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội vào ngày 25 tháng 6 năm 2019 (thứ ba).

Đề nghị các cá nhân, tổ chức có yêu cầu đối thoại với Sở Xây dựng về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của Sở đến làm việc với Sở theo thời gian và địa điểm sau:

- Thời gian: Sáng từ 8h đến 11h45. Chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Địa điểm: Phòng họp số 4, Nhà A - Sở Xây dựng Hà Nội - 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Tin cùng chuyên mục
; ;