Banner chính

Thông báo thay đổi đối tượng mua nhà ở xã hội tại Dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

tại số 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

 

          Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà là chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội tại Dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Nội.

Ngày 29/8/2017, Công ty đã có báo cáo Sở Xây dựng về việc thay đổi đối tượng mua nhà ở xã hội tại Dự án nhà ở xã hội tại Dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà ở  tại dự án NOXH tại Dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Nội. nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng thay đổi đối tượng tại Dự án Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, Hà Nội tại báo cáo ngày 29/8/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà để đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính (kèm theo phụ lục danh sách đối tượng thay đổi mua nhà ở xã hội.)


Tin cùng chuyên mục
; ;