Banner chính

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ XÃ HỘI ĐỢT 1

tại dự án Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh,  Hà Nội.

                        

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 2112/HUD-BQL 12  ngày 09/6/2020 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1 – tại dự án Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh,  Hà Nội. Thông tin như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội.

2. Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

3. Địa điểm xây dựng: Tại lô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07, CT-08 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.

4. Diện tích ô đất xây dựng:

- Diện tích ô đất CT-01+CT-02:          13.296 m2.

- Diện tích ô đất CT-05:             7.703 m2.

- Diện tích ô đất CT-06:             7.702 m2.

- Diện tích ô đất CT-07:             11.433 m2.

- Diện tích ô đất CT-08:             12.233 m2.

5. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

6. Quy mô dự án:

- Tổng diện tích: 52.367 m2

- Quy mô dân số: 3.150 người.

Theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, tại các lô đất kí hiệu CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 và CT-08. Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt như sau:

Ký hiệu

Chức năng

DT đất (m2)

DTXD

(m2)

DT sàn

(m2)

MĐXD

(%)

TC (tầng)

HSSDĐ (lần)

Dân số (người)

CT-01+CT-02

Nhà ở xã hội

13.296

4.353

24.188

32,7

6

1,82

763

 

Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe

 

 

4.353

 

 

 

 

 

Diện tích sàn nhà ở

 

 

19.835

 

 

 

 

CT-05

Nhà ở xã hội

7.703

2.513

14.093

32,6

6

1,83

445

 

Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe

 

 

2.513

 

 

 

 

 

Diện tích sàn nhà ở

 

 

11.580

 

 

 

 

CT-06

Nhà ở xã hội

7.702

2.513

14.093

32,6

6

1,83

445

 

Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe

 

 

2.513

 

 

 

 

 

Diện tích sàn nhà ở

 

 

11.580

 

 

 

 

CT-07

Nhà ở xã hội

11.433

3.815

21.290

33,4

6

1,86

672

 

Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe

 

 

3.815

 

 

 

 

 

Diện tích sàn nhà ở

 

 

17.475

 

 

 

 

CT-08

Nhà ở xã hội

12.233

4.648

26.098

38

6

2,1

825

 

Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe

 

 

4.648

 

 

 

 

 

Diện tích sàn nhà ở

 

 

21,450

 

 

 

 

Hiện nay Đợt 1 Chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội CT-08 với 04 khối nhà chung cư (Nhà A1, Nhà A2, Nhà B1, Nhà B2) cao 6 tầng có thang máy, tổng số căn hộ là 268 căn và hệ thống sân vườn ngoài nhà. Có chỉ tiêu thiết kế như sau:

+ Diện tích ô đất:                        12.233 m2.

+ Diện tích xây dựng:                4.538 m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 26.388 m2 

+ Mật độ xây dựng:                             37,2%.

+ Tầng cao:                                6 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:                            2,2 lần.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

- Dự án nhóm B.

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 174 tỷ đồng.

Cụ thể:

Nhà A1 và nhà A2:

Nhà A1 có 58 căn hộ, Nhà A2 có 60 căn hộ. Diện tích xây dựng mỗi nhà 1.021 m2; Tổng diện tích sàn mỗi nhà 5.964m2. Mặt bằng bố trí như sau:

+ Tầng 1: Diện tích xây dựng 1.021 m2, cao 3,9m, được bố trí sảnh, nhà để xe, khu thương mại dịch vụ.

+ Tầng 2-5: mỗi tầng có diện tích sàn 975m2,cao 3,1m, bố trí 12 căn hộ.

+ Tầng 6 của nhà A1: Có diện tích sàn 975m2,cao 3,1m, bố trí 10 căn hộ và khu

sinh hoạt cộng đồng.

+ Tầng 6 của nhà A2: Có diện tích sàn 975m2,cao 3,1m, bố trí 12 căn hộ.

+ Tầng kỹ thuật mái: có diện tích sàn 68m2, cao 3,0m; bố trí phòng kỹ thuật thang máy, buồng thang bộ thoát nạn và các khu kỹ thuật.

Nhà B1 và nhà B2:

Hình thức thiết kế giống nhau, mỗi nhà có 75 căn hộ. Diện tích xây dựng mỗi nhà 1.252m2; Tổng diện tích sàn mỗi nhà 7.230m2. Mặt bằng bố trí như sau:

+ Tầng 1: Diện tích xây dựng 1.252 m2, cao 3,9m, được bố trí sảnh, nhà để xe, khu thương mại dịch vụ.

+ Tầng 2-6: mỗi tầng có diện tích sàn 1.181m2, cao 3,1m, bố trí 15 căn hộ.

+ Tầng kỹ thuật mái: có diện tích sàn 73m2, cao 3,0m; bố trí phòng kỹ thuật thang máy, buồng thang bộ thoát nạn và các khu kỹ thuật.

(Quy mô dự án tuân thủ theo Văn bản số 4666/UBND-XD ngày 13/6/2011, số 4212/UBND-QHXDGT ngày 11/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các lô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07, CT-08; Chấp thuận của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 617/HĐXD-QLDA ngày 19/10/2018 về Thẩm định thiết kế cơ sở; Văn bản số 245/HĐXD-QLKT ngày 26/4/2019 của Cục Quản lý hoạt động - Bộ Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội)

7. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại căn hộ, số căn hộ triển khai Đợt 1:

7.1. Tổng số căn hộ: khoảng 1030 căn (100% tổng diện tích sàn nhà ở).

Trong đó:

 • Số căn hộ nhà ở xã hội để bán thương mại khoảng: 113 căn (10,97%).
 • Số căn hộ nhà ở xã hội để bán khoảng: 711 căn (69,03%)
 • Số căn nhà ở xã hội để cho thuê khoảng: 206 căn (20,00%)

7.2. Số căn hộ mở bán Đợt 1 tại ô CT-08:

- Số căn hộ nhà ở xã hội để bán: 239 căn. Diện tích từ 52m2 đến 69m2.

Lưu ý: Chủ đầu tư Dự án có trách nhiệm bố trí đủ  tỷ lệ diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê tại Dự án theo quy định của trung ương và Thành phố; tự chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật hiện hành. Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng thuê nhà ở khi đã đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và quy định hiện hành.

8. Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Theo hướng dẫn tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên đại bàn thành phố Hà Nội.

9. Tiến độ xây dựng, thời gian tiếp nhận hồ sơ và bàn giao căn hộ Đợt 1:

 

STT

Nội dung

Tiến độ thực hiện

1

Thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 1

Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 16/07/2020 (Không bao gồm thứ 7, chủ nhật)

+ Sáng: từ 08h30 đến 11h30

+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30

2

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua căn hộ

Quý III/2020

3

Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ

Quý IV/2020

10. Giá bán tạm tính theo phê duyệt của chủ đầu tư:

- Giá bán nhà ở xã hội CT-08 trung bình (tạm tính): 8.121.154 đồng/m2 (Tám triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn, một trăm năm mươi bốn đồng trên một mét vuông) (chưa bao gồm thuế VAT 5% và kinh phí bảo trì 2%).

- Giá bán chính thức khi ký hợp đồng là giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

11. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Ban quản lý dự án số 12 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD);

Địa chỉ: Tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, Quốc Lộ 23B, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Hộp thư điện tử: bqlso12@hud.com.vn điện thoại liên hệ: 043.5252206-106/ Hotline : 0969.244.782.

12. Thông tin đăng tải trên:

- Website của Sở Xây dựng: http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/vi-vn

- Website của Chủ đầu tư: http://www.hud.com.vn/

- Báo Hà Nội mới;

Sau khi được đăng tải thông tin công khai trên Website của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1 dự án Nhà ở xã hội CT-08 tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

------------------------------------------------------

Sở Xây dựng Hà Nội xin lưu ý một số nội dung liên quan đến việc Mua, Thuê mua và Thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

 • Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất nêu trên.
 • Các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nêu trên: các đối tượng theo qui định tại điều 49 của Luật Nhà ở 2014 và đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo qui định của pháp luật hiện hành về nhà ở.
 • Yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.
 • Các Giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, …vv).
 • Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.
 • Khi nộp hồ sơ đề nghị khách hàng nộp kèm các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức chấm điểm (trường hợp khách hàng không nộp các giấy tờ này thì không tính các điểm ưu tiên theo quy định trong quá trình xét duyệt hồ sơ).
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng qui định, trình tự thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở Xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội ( các điều từ 19 đến 24), thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về qui định hiện hành của Thành phố Hà nội; thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 7082/SXD-PTN ngày 17/8/2016 ( Văn bản này có đăng trên Website của Sở Xây dựng Hà nội)
 • Chủ đầu tư chỉ được huy được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên WEBSITE của Sở xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn)  và tại trang web chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội, không qua các sàn trung gian.
 • Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.
 • Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
 • Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn) 
 • Sở Xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo các nội dung nêu trên để các tổ chức và các nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành ./.

Tin cùng chuyên mục
; ;