Banner chính

Thông báo tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp là viên chức, lãnh đạo từ Phó phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng năm 2017


Tin cùng chuyên mục
; ;