Banner chính

Thông báo về việc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở dự kiến hoàn thành năm 2016 để cập nhật bổ sung, đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố

Để phục vụ xây dựng Kế  hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội năm 2016 đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố (các dự án theo Khoản 2, Điều 17 Luật Nhà ở) đang triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội và dự kiến hoàn thành dự án năm 2016,

Sở Xây dựng Hà Nội xin trân trọng thông báo và đề nghị các chủ đầu tư:

- Báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai dự án theo nội dung và tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép, trong đó cần giải trình làm rõ kế hoạch tiến độ triển khai dự án của chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành xong dự án năm 2016, đính kèm các văn bản pháp lý và hồ sơ bản vẽ, gửi Sở Xây dựng Hà Nội (thông qua phòng Phát triển nhà);

- Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 30/12/2015.

Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ đầu tư không chủ động liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội thì không có tên trong danh mục các dự án của Kế  hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội năm 2016.

Sở Xây dựng thông báo để các chủ đầu tư được biết và thực hiện.


Tin cùng chuyên mục


Kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) năm 2015

Kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) năm 2015


10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015


; ;