Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư, văn phòng kết hợp dịch vụ thương mại Newtatco tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

            Ngày 15/11/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7956/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và du lịch - NEWTATCO chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư, văn phòng kết hợp dịch vụ thương mại Newtatco tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ View với quy mô như sau:

          a. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ dự án: (Theo Văn bản số 4547/UBND-XDGT ngày 02/7/2015 và Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố):

          - Quy mô sử dụng đất:Tổng diện tích đất: 10.895 m2, trong đó: đất làm đường theo quy hoạch sử dụng chung: 2.566m2, đất thực hiện dự án: 8.329m2.

          - Quy mô công trình:

          + Tổ hợp công trình gồm 03 khối tháp có chung khối đế cao 03-05 tầng: Khối tháp NH1 cao 21 tầng (khối đế 03 tầng); khối tháp NH2 cao 29 tầng; khối tháp NH3 cao 28 và 35 tầng (khối đế 05 tầng); công trình có 03 tầng hầm (tổng diện tích sàn tầng hầm 22.602m2).

          + Mật độ xây dựng khối đế 43%, khối tháp 30%.

          + Diện tích xây dựng công trình: 4.723m2; tổng diện tích sàn (nổi và hầm): 116.668m2 (trong đó: diện tích sàn tầng nổi: khoảng 94.066m2, diện tích sàn tầng hầm khoảng 22.602m2);

          + Số lượng căn hộ: 648 căn hộ (NH1: 125 căn, NH2: 208 căn, NH3: 315 căn) với tổng diện tích sàn là 81.202m2.

          + Diện tích đỗ xe: diện tích đỗ xe trong nhà khoảng 18.614m2 tại 03 tầng hầm và diện tích đỗ xe ngoài trời khoảng 343m2.

          + Diện tích nhà trẻ, mẫu giáo khoảng 1.000m2 được bố trí tại tầng 1 (384m2) và tầng 2 (616m2).

          + Diện tích sinh hoạt cộng đồng 542m2 được bố trí tại tầng 3 (250m2) và tầng 5 (292m2).

          b. Tổng mức đầu tư của dự án: 1.354,3 tỷ đồng (Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 3212/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố).

    c. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có: 301,582 tỷ đồng (tương đương 22,3% tổng mức đầu tư dự án) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác khoảng 1.052,718 tỷ đồng.

    d. Tiến độ thực hiện dự án (Theo Văn bản số 2812/UBND-ĐT ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố):

    + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ Quý I/2016 - Quý III/2016;

    + Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ Quý III/2016 - Quý III/2019.

  e. Phương án tiêu thụ sản phẩm: Chủ đầu tư thực hiện bán 100% số căn hộ (648 căn hộ) của dự án theo giá nhà ở thương mại (Theo Văn bản số 4547/UBND-XDGT ngày 02/7/2015 của UBND thành phố).

f. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và du lịch - Newtatco có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và du lịch - Newtatco có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng Dự án. 


Tin cùng chuyên mục
; ;