Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Dolphin Plaza tại số 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 13/10/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7168/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần TID chuyển nhượng một phần dự án Dolphin Plaza tại số 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Dolphin 2 Việt Nam với quy mô như sau:

          a. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ Dự án:

- Quy mô sử dụng đất (theo các Quyết định giao đất số 880/QĐ-UBND ngày 24/9/2008, số 5970/QĐ-UBND ngày 16/11/2009, số 199/QĐ-UBND ngày 10/1/2012, số 5891/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND Thành phố): 11.636 m2 (trong đó: Giai đoạn 1: 9.874m2; Giai đoạn 2: 1.762m2).

- Quy mô đầu tư xây dựng (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000179 điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26/1/2010):

+ Tổng diện tích đất: 10.801,8m2 (bao gồm: Diện tích ô đất lập dự án 10.289,97m2; diện tích phần mở đường 511,83m2).

+ Diện tích xây dựng: 4.115m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 110.295m2.

+ Mật độ xây dựng: 39,9%.

+ Công trình cao 03 tầng, 25 tầng và 28 tầng (có 02 tầng hầm) bao gồm Khối 1 và 2 (Tháp A) là căn hộ cao cấp kết hợp văn phòng và Khối 3, 4 (Tháp B), Khối 5 (Tháp C) là căn hộ cao cấp để bán.

- Tổng mức đầu tư: 711.679.000.000 đồng (Bảy trăm mười một tỷ sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của Chủ đầu tư: 170.000.000.000 đồng.

+ Vốn huy động hợp pháp: 395.225.000.000 đồng.

+ Vốn vay hợp pháp: 146.451.000.000 đồng.

          b. Quy mô của phần dự án chuyển nhượng (phần dự án Khối 5 Tháp C thuộc Giai đoạn 2 của Dự án):

- Diện tích khu đất (theo Quyết định giao đất số 199/QĐ-UBND ngày 10/1/2012, số 5891/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND Thành phố và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 988285 ngày 14/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường): 1.762m2, trong đó: 1.251m2 đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ để xây dựng công trình; 511m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ để chỉnh trang đường theo quy hoạch, sau khi chỉnh trang xong bàn giao cho chính quyền địa phương và đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định.

- Vị trí khu đất: thuộc Giai đoạn 2 của dự án Dolphin Plaza tại số 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được xác định tại bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại Văn bản số 3507/QHKT-TH ngày 10/12/2009 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 988285 ngày 14/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quy mô công trình (theo Văn bản số 3507/QHKT-TH ngày 10/12/2009 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc):

Công trình cao 25 tầng và 02 tầng hầm; tổng chiều cao từ cốt sàn tầng 1 đến đỉnh mái khoảng 98m. Cụ thể:

+ Tầng hầm 2: có diện tích sàn 1.056m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng làm gara để xe và phụ trợ kỹ thuật.

+ Tầng hầm 1: có diện tích sàn 1.056m2, chiều cao 6,2m, bố trí chức năng làm gara để xe và phụ trợ kỹ thuật.

+ Tầng 1: có diện tích sàn 573m2, chiều cao 7m, bố trí chức năng làm khu dịch vụ công cộng.

+ Tầng 2 - 3: có diện tích sàn 573m2, chiều cao 5,25m, bố trí chức năng làm khu dịch vụ công cộng.

+ Tầng 4: có diện tích sàn 599m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng căn hộ ở.

+ Tầng 5 - 7: có diện tích sàn 449m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng căn hộ ở và vườn cây xanh.

+ Tầng 8 - 25: có diện tích 599m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng căn hộ ở.

+ Tầng tum: cao 3,6m, bố trí chức năng kỹ thuật.

- Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng: 235.180.088.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ một trăm tám mươi triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng).

- Tiến độ thực hiện của phần dự án chuyển nhượng: Chấp thuận điều chỉnh tiến độ của phần dự án chuyển nhượng (Khối 5 Tháp C thuộc Giai đoạn 2 của Dự án) như sau:

+ Khởi công: Quý III/2017

+ Hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng: Quý IV/2019.

c. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty Cổ phần TID có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty Cổ phần TID có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;