Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngày 18/12/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Việt An, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng như sau:

a. Quy mô phần dự án chuyển nhượng:

- Gồm: Lô đất B5-CT03 diện tích 11.331 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 088463 ngày 12/6/2020, trong đó: thửa đất số B5-CT03-1 diện tích 1.650 m2 và  B5-CT03-2 diện tích 1.650 m2 xây dựng nhà ở cao tầng; thửa đất số B5-CT03-CX diện tích 8.031 m2 phía trên mặt đất làm sân, đường nội bộ, công trình hạ tầng kỹ thuật và trồng cây xanh sử dụng chung cho dự án, sau khi đầu tư xây dựng xong bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, đối với phần phía dưới mặt đất để mở rộng tầng hầm. Lô đất B6-CT01 diện tích 17.930 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 088469 ngày 12/6/2020, trong đó: thửa đất số B6-CT01-1 diện tích 1.313 m2, B6-CT01-2 diện tích 2.254 m2 và B6-CT01-3 diện tích 2.254 m2 xây dựng nhà ở cao tầng; thửa đất số B6-CT01-CX diện tích 12.109 m2 phía trên mặt đất làm sân, đường nội bộ, công trình hạ tầng kỹ thuật và trồng cây xanh sử dụng chung cho dự án, sau khi đầu tư xây dựng xong bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, đối với phần phía dưới mặt đất để mở rộng tầng hầm. Lô đất số B6-CXDV01 diện tích 2.631 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 088469 ngày 12/6/2020 để xây dựng làm tầng hầm để xe.

-Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng (tạm tính theo số liệu của chủ đầu tư và được tách từ tổng mức đầu tư của dự án Khu đô thị Gia lâm theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2997/QĐ-UBND ngày16/6/2018 của UBND Thành phố) khoảng: 4.844,489 tỷ đồng

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: 972 tỷ đồng.

+ Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 3.872,489 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: Quý IV/2024 hoàn thành.

b. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;