Banner chinh (tet)

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngày 16/12/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 7116/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho Công ty cổ phần phát triển đầu tư kinh doanh bất động sản SV, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng như sau:

a. Quy mô phần dự án chuyển nhượng:

- Gồm: Lô đất B4-CT01 có diện tích đất 14.758 m2, gồm 3 khối nhà T26M, U26A và Z30 quy mô cao 26 và 30 tầng không kể tum thang, bên dưới là 01 tầng hầm chung mở rộng hết lô đất và Lô đất B4-CT02 có diện tích đất 20.851 m2, gồm 4 khối nhà  U26,  Z25M-1, Z25M-2  và Z25M-3 quy mô cao 25 và 26 tầng không kể tum thang, bên dưới là 01 tầng hầm chung mở rộng hết lô đất.

- Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng (tạm tính theo số liệu của chủ đầu tư và được tách từ tổng mức đầu tư của dự án Khu đô thị Gia lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2997/QĐ-UBND ngày16/6/2018) khoảng: 4.274 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: 869 tỷ đồng

+ Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 3.405 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: Quý IV/2024 hoàn thành.

b. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;