Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngày 14/8/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4342/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho Công ty TNHH Bất động sản Minh Tân Hà Nội, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng như sau:

a. Quy mô của phần dự án chuyển nhượng:

- Gồm: Lô đất B3-CT03 diện tích đất 18.826 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR887096 ngày 13/6/2019) và lô đất B3-CT06 diện tích đất 18.699 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR887097 ngày 13/6/2019), quy mô xây dựng các khối nhà cao tầng thuộc dự án Khu đô thị Gia Lâm, cụ thể:

+ Lô đất B3-CT03: có diện tích đất 18.826 m2, xây dựng 3 khối nhà  L26,  L26M và T30M  có quy mô cao 26 và 30 tầng (không kể tum thang), bên dưới là 01 tầng hầm chung mở rộng hết lô đất.

+ Lô đất B3-CT06: có diện tích đất 18.699 m2, xây dựng 3 khối nhà  L27,  L27M và U38 có quy mô cao 27 và 38 tầng (không kể tum thang), bên dưới là 01 tầng hầm chung mở rộng hết lô đất.

- Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng (tạm tính theo số liệu của chủ đầu tư) khoảng: 4.833,79 tỷ đồng

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: 1.012,6 tỷ đồng.

+ Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 3.821,19 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: Quý IV/2024 hoàn thành.

b. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;