Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày 24/6/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3377/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng như sau:

a. Quy mô của phần dự án chuyển nhượng:

Phần diện tích đất 346.257 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất số CR 002712 ngày 22/3/2019), bao gồm: Đất ở biệt thự, đất ở nhà vườn, đất ở liền kề, đất nhà ở thương mại dịch vụ kết hợp ở tại dự án Khu đô thị Gia Lâm, cụ thể:

+ Đất ở biệt thự (ký hiệu BT) có tổng diện tích đất 105.746 m2 (trong đó gồm 1.678 m2 đất cây xanh nhóm nhà ở) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng khoảng 60%, tầng cao 3 tầng.

+ Đất ở nhà vườn (ký hiệu BTSL) có tổng diện tích đất 161.387 m2, với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng khoảng 75%, tầng cao 4 tầng.

+ Đất nhà ở liên kế (ký hiệu LK) có tổng diện tích đất  28.957 m2, với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng khoảng 80-90%, tầng cao 4 tầng.

+ Đất nhà  ở kết hợp thương mại dịch vụ (ký hiệu SH) có tổng diện tích đất 50.167 m2, với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng khoảng 90%, tầng cao 4 tầng.

- Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng (tạm tính theo số liệu của chủ đầu tư) khoảng: 11.287 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: 1.693,05 tỷ đồng (chiếm 15% tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng).

+ Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 9.593,95 tỷ đồng (chiếm 85% tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng).

- Tiến độ thực hiện dự án: Quý IV/2024 hoàn thành.

b. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;