Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày 18/12/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5626/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho Công ty cổ phần NSLAND Việt Nam, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng như sau:

  a. Quy mô phần dự án chuyển nhượng:

- Gồm: Lô đất Trường trung học phổ thông, ký hiệu PT-01, có tổng diện tích đất 9.924 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 169985 ngày 07/9/2020; Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng như sau: tổng diện tích đất 9.924 m2; diện tích xây dựng 3.970 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 19.850 m2; mật độ xây dựng 40%; tầng cao 4-5 tầng; hệ số sử dụng đất 2 lần.

- Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng (tạm tính theo số liệu của chủ đầu tư và được tách từ tổng mức đầu tư của dự án Khu đô thị Gia lâm theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2997/QĐ-UBND ngày16/6/2018 của UBND Thành phố) khoảng:148,373 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: 30,181 tỷ đồng.

+ Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 118,192 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: Quý IV/2024 hoàn thành.

b. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;