Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngày 13/9/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5050/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng như sau:

a. Quy mô phần dự án chuyển nhượng:

- Gồm: Lô đất trường đào tạo- đại học, ký hiệu ĐH: Diện tích đất 226.828 m2; diện tích xây dựng: 90.731 m2; tổng diện tích sàn: 1.088.774 m2; mật độ xây dựng 40%; tầng cao 12 tầng; hệ số sử dụng đất 4,8 lần (theo GCN QSDĐ số CS 898201 ngày 26/7/2019) thuộc dự án Khu đô thị Gia Lâm.

- Tổng mức đầu tư phần dự án chuyển nhượng (tạm tính theo số liệu của chủ đầu tư và được tách từ tổng mức đầu tư của dự án Khu đô thị Gia lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2997/QĐ-UBND ngày16/6/2018) khoảng: 10.567,12 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: 1.585,06 tỷ đồng

+ Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 8.982,06 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện dự án: Quý IV/2024 hoàn thành.

b. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;