Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự án Nhà ở, dịch vụ thương mại tại lô đất B3-KT và C3-KT Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

Ngày 26/11/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6447/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Gia Bách chuyển nhượng một phần dự án Nhà ở, dịch vụ thương mại tại lô đất B3-KT và C3-KT Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (phần dự án công trình nhà ở, dịch vụ thương mại tại lô đất C3-KT) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng An Bình với quy mô như sau:

1. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ Dự án:

a. Quy mô sử dụng đất (theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND Thành phố): 1.255,6m2.

b. Quy mô đầu tư xây dựng (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 5977/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND Thành phố): Xây dựng công trình hỗn hợp tại 02 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.205,3m2 với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của mỗi công trình như sau:

- Lô đất B3-KT:

+ Diện tích đất hiện trạng được giao quản lý sử dụng: 610,6m2 (trong đó diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ tuyệt đối không được xây dựng công trình khoảng 10m2).

+ Diện tích đất lập dự án: 608m2 (giao bổ sung 7,4m2).

+ Diện tích xây dựng công trình: khoảng 457m2.

+ Mật độ xây dựng: khoảng 75,16%.

+ Tầng cao công trình: 14 tầng, tum thang và 02 tầng hầm.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 4.914m2.

+ Tổng diện tích sàn tầng hầm: khoảng 1.065m2.

+ Tổng số căn hộ: 50 căn hộ.

+ Quy mô dân số: khoảng 150 người.

- Lô đất C3-KT:

+ Diện tích đất hiện trạng được giao quản lý sử dụng: 637,5m2 (trong đó diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ tuyệt đối không được xây dựng công trình khoảng 40,2m2).

+ Diện tích đất lập dự án: 597,3m2.

+ Diện tích xây dựng công trình: khoảng 467,5m2.

+ Mật độ xây dựng: khoảng 78,3%.

+ Tầng cao công trình: 14 tầng, tum thang và 02 tầng hầm.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 5.074,6m2.

+ Tổng diện tích sàn tầng hầm: khoảng 1.050,4m2.

+ Tổng số căn hộ: 50 căn hộ.

+ Quy mô dân số: khoảng 150 người.

(Quy mô công trình tuân theo bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận kèm theo Văn bản số 3363/QHKT-TMB-PAKT-KHTH ngày 02/6/2017).

c. Tổng mức đầu tư: khoảng 134,72 tỷ đồng.

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư, vốn vay tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác.

2. Quy mô của phần dự án chuyển nhượng (phần dự án công trình nhà ở, dịch vụ thương mại tại lô đất C3-KT):

a. Diện tích khu đất (theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND Thành phố và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 888112 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26/7/2018): 637,5m2 (trong đó: 467,5m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ, để xây dựng công trình Nhà ở, dịch vụ thương mại; 129,8m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ để làm sân đường nội bộ, công trình hạ tầng kỹ thuật và trồng cây xanh sử dụng chung cho dự án và đối với phần phía dưới mặt đất để mở rộng tầng hầm; 40,2m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ để mở đường theo quy hoạch của Thành phố, chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư đồng bộ với toàn khu dự án, sau khi hoàn thành đầu tư, xây dựng bàn giao cho UBND quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, cơ quan chức năng của Thành phố quản lý).

b. Vị trí khu đất: tại lô đất C3-KT Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

c. Quy mô công trình:

- Diện tích đất hiện trạng được giao quản lý sử dụng: 637,5m2 (trong đó diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ tuyệt đối không được xây dựng công trình khoảng 40,2m2).

- Diện tích đất lập dự án: 597,3m2.

- Diện tích xây dựng công trình: khoảng 467,5m2.

- Mật độ xây dựng: khoảng 78,3%.

- Tầng cao công trình: 14 tầng, tum thang và 02 tầng hầm.

- Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 5.074,6m2.

- Tổng diện tích sàn tầng hầm: khoảng 1.050,4m2.

- Tổng số căn hộ: 50 căn hộ.

- Quy mô dân số: khoảng 150 người.

d. Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng (theo số liệu của Chủ đầu tư): 76.221.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu đồng).

3. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Gia Bách có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Gia Bách có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;