Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng một phần dự Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp - Vinhomes Metropolis tại số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (phần dự án công trình văn phòng tại lô đất VP).

Ngày 11/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam chuyển nhượng một phần dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp - Vinhomes Metropolis tại số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (phần dự án công trình văn phòng tại lô đất VP) cho Công ty Cổ phần Twin-Peaks với quy mô như sau:

1. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ Dự án:

a. Quy mô sử dụng đất (theo Quyết định giao đất số 2150/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND Thành phố): 35.075m2.

b. Quy mô đầu tư xây dựng: Được xác định theo Quy hoạch tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc công trình đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại Văn bản số 910/QHKT-P2 ngày 03/3/2016, cụ thể:

- Quy mô khu đất nghiên cứu: khoảng 35.075m2.

- Quy mô dân số: khoảng 3.200 người.

- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chính:

+ Diện tích đất xây dựng công trình: khoảng 15.916m2.

+ Mật độ xây dựng: khoảng 45,4%.

+ Tầng cao công trình: 03 đến 45 tầng nổi và 04 tầng hầm.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng công trình phần nổi: khoảng 366.450m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng tầng hầm: khoảng 116.000m2 (gồm khu vực đỗ xe khoảng 93.000m2, khu thương mại dịch vụ 23.000m2).

- Nội dung đầu tư chính:

+ Tòa nhà văn phòng (được xác định theo Văn bản số 8628/QHKT-TMB-PAKT(KHTH) ngày 15/12/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc): Diện tích đất khoảng 7.684m2; diện tích xây dựng 3.805,6m2; mật độ xây dựng 49,5%; tầng cao 37 tầng (có khối đế cao 06 tầng); tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 121.010m2 (chưa bao gồm tầng hầm và tum thang).

+ Tổ hợp công trình hỗn hợp (trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, nhà trẻ): gồm 03 tòa nhà cao 41 đến 45 tầng (khối đế 03 tầng); diện tích đất khoảng 17.528,7m2; diện tích xây dựng khoảng 9.695m2; mật độ xây dựng 55,3%; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 230.369m2 (chưa bao gồm tầng hầm), trong đó diện tích sàn thương mại khoảng 22.746m2, nhà ở khoảng 204.507m2, nhà trẻ khoảng 4.000m2.

+ Trường tiểu học và trung học cơ sở: diện tích đất khoảng 6.400m2; diện tích xây dựng khoảng 2.560m2; mật độ xây dựng 40%; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 10.071m2; tầng cao 06 tầng.

+ Khu cây xanh công cộng: diện tích khoảng 3.462,3m2.

c. Tổng mức đầu tư: khoảng 4.876 tỷ đồng.

d. Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp.

2. Quy mô của phần dự án chuyển nhượng (phần dự án công trình văn phòng tại lô đất VP):

a. Tên phần dự án chuyển nhượng: Công trình văn phòng.

b. Ranh giới và diện tích khu đất chuyển nhượng: ranh giới khu đất chuyển nhượng được giới hạn bởi các mốc 1, 2, 17, 18, 10, 1 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 022310 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 16/11/2018 với tổng diện tích 7.684m2 đất, trong đó: 3.805,6m2 để xây dựng công trình, 3.878,4m2 để trồng cây xanh, đường nội bộ. Ranh giới phần diện tích tầng hầm chuyển nhượng trùng với ranh giới khu đất chuyển nhượng.

c. Vị trí khu đất: tại ô đất ký hiệu VP thuộc dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp - Vinhomes Metropolis tại số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

d. Quy mô công trình:

- Diện tích xây dựng: 3.805,6m2.

- Mật độ xây dựng: 49,5%.

- Tầng cao 37 tầng (có khối đế cao 06 tầng).

- Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 121.010m2 (chưa bao gồm tầng hầm và tum thang).

(Chi tiết theo Văn bản số 8628/QHKT-TMB-PAKT(KHTH) ngày 15/12/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

đ. Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng (không phải là giá trị chuyển nhượng và được tạm tách ra từ tổng mức đầu tư của toàn bộ Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1576/QĐ-UBNĐ ngày 04/4/2016 theo số liệu tính toán của Chủ đầu tư): 1.221.151.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi mốt tỷ, một trăm năm mươi mốt triệu đồng).

3. Tiến độ thực hiện của phần dự án chuyển nhượng: theo tiến độ của toàn bộ dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1576/QĐ-UBND ngày 04/4/2016.

4. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;