Banner chinh (tet)

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Công trình hỗn hợp tại lô đất G4*-HH16 thuộc Khu đô thị sinh thái, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngày 06/11/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6222/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thiên Hương chuyển nhượng toàn bộ dự án Công trình hỗn hợp tại lô đất G4*-HH16 thuộc Khu đô thị sinh thái, quận Long Biên, Hà Nội cho Công ty cổ phần Vinhomes, với quy mô dự án chuyển nhượng như sau:

          a. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ dự án (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2130/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND Thành phố)

- Tên dự án: Công trình hỗn hợp tại lô đất G4*-HH16 thuộc Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Hương.

- Địa điểm xây dựng: tại lô đất G4*-HH16 thuộc Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

- Ranh giới sử dụng đất của dự án: Xác định theo bản vẽ Tổng mặt bằng dự án và phương án kiến trúc công trình đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận tại Văn bản số 7231/QHKT-TMB-PAKT(P2) ngày 23/11/2018; Quyết định số 7879/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND Thành phố; Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 7879/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND Thành phố.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhằm hình thành tổ hợp công trình mới, đa chức năng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch được duyệt, sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường nhằm thu hút các khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu về nhà ở.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Quy mô dự án:

+ Chức năng công trình: công cộng, thương mại dịch vụ, nhà ở cao tầng.

+ Diện tích ô đất: 43.542 m2, trong đó diện tích xây dựng công trình 15.022 m2, diện tích cây xanh, đường dạo 15.000 m2.

+ Mật độ xây dựng: 34,5%.

+ Tầng cao công trình: 2-3-5-10-12-15 tầng và 01 tầng hầm.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng hầm): 161.560 m2.

+ Tổng diện tích sàn sử dụng căn hộ: 87.641,4 m2.

+ Tổng số căn hộ: 1.500 căn.

+ Quy mô dân số: 3.826 người.

(Chi tiết theo Văn bản số 7231/QHKT-TMB-PAKT(P2) ngày 23/11/2018 của Sở Quy hoạch Kiến trúc).

- Tổng mức đầu tư dự án: 1.935 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp, trong đó: Vốn tự có của chủ đầu tư: chiếm 20% tổng mức đầu tư dự án; Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác: chiếm 80% tổng mức đầu tư dự án.

- Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng vào Quý IV/2021.

b. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty TNHH Thiên Hương có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án chuyển nhượng thì Công ty TNHH Thiên Hương có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;