Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem tại số 93 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngày 20/01/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Hóa chất nhựa chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem tại số 93 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Thế Kỷ, với quy mô dự án chuyển nhượng như sau:

2.1. Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ dự án:

a. Quy mô sử dụng đất (theo Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 6448/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND Thành phố): 40.118,9m2;

b. Quy mô đầu tư xây dựng (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 6458/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND Thành phố):

Xác định theo Quy hoạch tổng mặt bằng được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại Văn bản số 7433/QHKT-TMB-PAKT(P3) ngày 08/12/2016; tổng diện tích khu đất khoảng 40.118,9m2, trong đó:

- Công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại và nhà ở (tại ô đất ký hiệu HH) có: tổng diện tích đất khoảng 5.613,1m2, diện tích xây dựng khoảng 2.245m2, mật độ xây dựng 40%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 61.634m2, tầng cao công trình 25 tầng và 03 tầng hầm, số căn hộ 494 căn, dân số dự kiến 1.827 người.

- Công trình nhà ở thấp tầng và hạ tầng giao thông, cây xanh đơn vị ở (tại ô đất ký hiệu NO-CX) có tổng diện tích đất khoảng 16.122,1m2, trong đó:

+ Công trình nhà ở thấp tầng có tổng diện tích đất khoảng 9.511,5m2, diện tích xây dựng khoảng 6.665,2m2, mật độ xây dựng 70,1%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 33.796,1m2, tầng cao công trình 05 tầng, số căn hộ 101 căn, dân số dự kiến 373 người.

+ Công trình đường sử dụng chung, cây xanh đơn vị ở có tổng diện tích đất khoảng 6.610,6m2.

- Công trình văn phòng làm việc có tổng diện tích đất khoảng 4.900,7m2, diện tích xây dựng khoảng 2.450m2, mật độ xây dựng 50%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 17.150m2, tầng cao công trình 07 tầng và 01 tầng hầm.

- Đất nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch có diện tích khoảng 13.483m2 (tạm giao chủ đầu tư quản lý, tuyệt đối không xây dựng công trình, khi nhà nước thu hồi phải bàn giao lại).

c. Tổng mức đầu tư: khoảng 1.480,7 tỷ đồng.

d. Nguồn vốn đầu tư: sử dụng vốn thuộc sở hữu của Nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn hợp pháp khác.

đ. Tiến độ thực hiện dự án:

- Chuẩn bị đầu tư: năm 2017.

- Triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2017-2019.

- Kết thúc đầu tư, đưa dự án vào khai thác: năm 2020.

2.2. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty cổ phần Hóa chất nhựa có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án chuyển nhượng thì Công ty cổ phần Hóa chất nhựa có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;