Banner chính

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên tại số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

          Ngày 21/8/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5771/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên chuyển nhượng toàn bộ dự án Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên tại số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Bất động sản AZ với quy mô như sau:

a. Quy mô sử dụng đất (theo Quyết định giao đất số 1212/QĐ-UBND ngày 14/3/2016): 2.467m2, trong đó: 1.954m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ để xây dựng tòa nhà hỗn hợp, sân, đường nội bộ, cây xanh, trạm biến áp, bãi đỗ xe, tầng hầm; 513m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ để làm vỉa hè, đường giao thông sử dụng chung cho khu vực, sau khi xây dựng xong bàn giao cho cơ quan chuyên ngành quản lý, sử dụng vào mục đích công cộng.

b. Quy mô đầu tư xây dựng (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001028 ngày 19/9/2011):

- Tổng diện tích khu đất: 1.954m2.

- Diện tích xây dựng: khoảng 1.155,6m2.

- Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 28.782m2 (không kể tầng hầm).

- Mật độ xây dựng: khối đế 59,1%, khối cao tầng 48,4%.

- Hệ số sử dụng đất: 14,7 lần.

- Tầng cao trung bình: 29 tầng (không kể 02 tầng hầm).

(Tầng hầm: bố trí để xe và khu kỹ thuật phục vụ tòa nhà; tầng 1: sử dụng với chức năng thương mại, dịch vụ công cộng, phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ; tầng 2-5: sử dụng với chức năng văn phòng làm việc; tầng 6: sử dụng với chức năng văn phòng làm việc; tầng 7: sử dụng với chức năng không gian phục vụ, kỹ thuật của tòa nhà; tầng 8-23: bố trí căn hộ ở; tầng 24-29: bố trí căn hộ ở tổ chức thông tầng; tổng số 137 căn hộ. Chiều cao công trình từ cốt nền quy hoạch đến cốt sàn tầng mái là 103,45m và đến đỉnh tum thang là 107,45m).

c. Tổng mức đầu tư: 690.600.000.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tỷ sáu trăm triệu đồng).

d. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có của Chủ đầu tư: 138.120.000.000 đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư).

- Vốn huy động: 552.480.000.000 đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư).

e. Tiến độ thực hiện dự án (theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 7158/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND Thành phố): Quý IV/2013 - Quý III/2018; trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2013 - Quý I/2016.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Quý I/2016 - Quý II/2018.

- Giai đoạn kết thúc, đưa vào khai thác sử dụng: Quý III/2018.

f. Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới Dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án.


Tin cùng chuyên mục
; ;