Banner chính

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ không qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Ngày 04/2/2015, Sở Nội vụ Hà Nội có văn bản số 239/HD-SNV-ĐTBDTD hướng dẫn về việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặng biệt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 và xác định ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức.

File kèm theo :

       - Văn bản số 239/HD-SNV-ĐTBDTD

      - Mẫu đơn


Tin cùng chuyên mục
; ;