Banner chính

Thông báo về việc tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, kiến thức chung, tiếng anh và tin học thi tuyển công chức năm 2015

- Lịch ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Kèm theo Thông báo số 3599/TB-SXD ngày 07/5/2015 của Sở Xây dựng). 

- Lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập đối với Kiến thức chung, tiếng anh, tin học (Kèm theo Thông báo số 831/TB-HĐTT ngày 06/5/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2015). 


Tin cùng chuyên mục















Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Xây dựng Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Xây dựng Hà Nội


; ;