Banner chính

Thông báo về việc tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, kiến thức chung, tiếng anh và tin học thi tuyển công chức năm 2015

- Lịch ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Kèm theo Thông báo số 3599/TB-SXD ngày 07/5/2015 của Sở Xây dựng). 

- Lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập đối với Kiến thức chung, tiếng anh, tin học (Kèm theo Thông báo số 831/TB-HĐTT ngày 06/5/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2015). 


Tin cùng chuyên mục
; ;