Banner chính

Thủ tục cấp mới Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản (QT-42)

Thủ tục cấp mới Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản (QT-42).

1

Mục đích:

- Quy định về trình tự, nội dung thực hiện Cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản cho các cá nhân đủ điều kiện hành nghề môi giới bất động sản.

- Quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ và tăng cường thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

2

Phạm vi:

Quy trình này áp dụng cho các đơn vị, cá nhân thuộc Sở Xây dựng trong việc cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản.

3

Nội dung quy trình:

3.1

Cơ sở pháp lý:

 

1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13;

2. Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 cỉa Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

3. Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy  định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng bộ Xây dựng.

3.2

Thành phần hồ sơ:

Bản chính

Bản sao

 

1. Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi

x

 

 

2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

 

x

 

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có)

 

x

 

4. Bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

x

 

 

5. 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi

 

x

 

6. Chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

 

x

 

7. Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

 

x

3.3

Số lượng hồ sơ:

 

 

 

01 bộ

 

 

3.4

Thời gian xử lý

 

 

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng Hà Nội

 

 

3.6

Lệ phí

 

 

 

200.000đ

 

 

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Nộp hồ sơ:

Nộp 01 bộ hồ sơ gốc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng Hà Nội; nộp trực tuyến hoặc qua đường bưu điện

Cá nhân, Đơn vị tổ chức thi

Giờ hành chính

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B2

Hướng dẫn và tiếp nhận     hồ sơ:

- Cán bộ "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" tiếp nhận và hướng dẫn nhà thầu về nội dung hồ sơ:

+  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn để nhà thầu hoàn thiện, bổ sung.

+  Nếu hồ sơ đã đầy đủ nội dung theo quy định, cán bộ tiếp nhận viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả hồ sơ.

- Cuối buổi nhận, cán bộ "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" viết phiếu giao nhận hồ sơ hành chính). Trưởng bộ phận tiếp nhận ký giao nhận với phòng chuyên môn và chuyển hồ sơ lên Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản để phân cho cán bộ thụ lý hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.

01 ngày làm việc

 

B3

Thụ lý hồ sơ :

Cán bộ thụ lý xem xét nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ cần giải trình, bổ sung, Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản phải thông báo cho Đơn vị tổ chức thi biết để thực hiện. Thời gian giải trình, bổ sung hồ sơ của Đơn vị tổ chức thi không tính vào thời gian thụ lý cấp chứng chỉ.

Phòng  Quản lý nhà và thị trường bất động sản

05 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B4

Xét duyệt hồ sơ, in chứng chỉ Môi giới bất động sản:

- Khi hồ sơ đã đầy đủ: Cán bộ thụ lý căn cứ danh sách kèm theo Quyết định cấp chứng chỉ Môi giới bất đông sản tiến hành in ấn, dán ảnh chứng chỉ Môi giới bất động sản trình lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản duyệt, sau đó trình Lãnh Đạo Sở ký ban hành

Phòng  Quản lý nhà và thị trường bất động sản

03 ngày làm việc

 

B5

Bàn giao chứng chỉ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Chứng chỉ sau khi được ký, phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản bàn giao kết quả cho “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" để vào sổ theo dõi, đóng dấu theo quy định.

Phòng  Quản lý nhà và thị trường bất động sản

01 ngày làm việc

 

B6

Trả kết quả:

Đến hẹn lấy kết quả, cán bộ "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" trả chứng chỉ Môi giới cho các cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cá nhân được cấp chứng chỉ

Giờ hành chính

 

4

Biểu mẫu:

 

1. Các biểu mẫu theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng :

- Đơn đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản.

- Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản.

 

2. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018  gồm :

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giài quyết hồ sơ

- Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

- Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC


Tin cùng chuyên mục
; ;