Banner chính

Thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD và Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Kính gửi: Các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mang mã số LAS-XD trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. và

Trên cơ sơ văn bản số 03/BXD-KHCN ngày 03/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc các phòng thí nghiệm LAS-XD thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mang mã số LAS-XD trên địa bàn thành phố Hà Nội tiến hành đăng ký cấp chuyển đổi sang Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP. Thời gian thực hiện chậm nhất đến 01/7/2019 nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng Hà Nội để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI


Tin cùng chuyên mụcSở Xây dựng Hà Nội tổ chức Buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Xây dựng Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Xây dựng Hà Nội


; ;