Banner chinh (tet)

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản

Tên lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Tên thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản 
Trình tự giải quyết: - Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.
- Phòng Quản lý nhà và Kinh doanh bất động sản tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.
- Cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà nội.
Phòng thụ lý: Phòng Quản lý nhà và thị trường Bất động sản

Trường hợp cấp:
Hình thức số 1: Cấp mới
Thành phần: 1. Đơn đăng ký sát hạch, có dán ảnh (theo mẫu) - SL: 02 bản
2. Bản sao chứng minh thư nhân dân/ căn cước (SL: 02 bản)
3. Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên ( SL: 02 bản )
4. Bản sao Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Môi giới bất động sản ( nếu có ). SL :02 bản
5. Ảnh 4x6 : 04 cái
Hạn giải quyết: (Ngày)
Lệ phí: 200.000 (VNĐ)
Kết quả giải quyết Chứng chỉ

; ;