Banner chính

UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới

Ngày 06/9/2021, UBND Thành phố ban hành văn bản số 2917/UBND-SXD về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Nội dung văn bản có gửi kèm theo.


Tin cùng chuyên mục
; ;