Banner chính

Văn bản của Sở Xây dựng về việc hủy văn bản về nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án ĐTXD nhà ở đối với các ô đất thuộc dự án XD HTKT khu đấu giá QSDĐ phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiến Dương, Đông Anh

Ngày 03/11/2021, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 8897/SXD-QLN ngày 03/11/2021 về việc hủy văn bản số 821/SXD-QLN ngày 26/01/2021 về nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án ĐTXD nhà ở đối với các ô đất thuộc dự án XD HTKT khu đấu giá QSDĐ phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiến Dương, Đông Anh


Tin cùng chuyên mục
; ;