Banner chính

Văn bản số 8575/SXD-TTr ngày 25/10/2021 của Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2021


; ;